Uygur genetik verilerine dayanan akademik makale etik kaygılar nedeniyle geri çekildi | Uygurlar

Çin’deki Uygur nüfusuna ait genetik verilere dayanan bir makalenin geri çekilmesi ve şu anda Oxford tarafından yayınlanan bir makale de dahil olmak üzere diğer birçok makale hakkında soruların gündeme gelmesinin ardından, akademik yayıncıların yayınladıkları araştırmaların etik standartlarını incelemek için yeterince çaba göstermedikleri yönünde endişeler ortaya çıktı. Üniversite Basını.

Haziran ayında Hollandalı akademik yayıncı Elsevier, geri çekilmiş 2019 yılında yayınlanan “Hassas Kimlik Soy Paneli Kullanılarak Uygur ve Kazak Nüfuslarının Analizi” başlıklı makale.

Çinli ve Danimarkalı araştırmacılar tarafından yapılan çalışmada, Sincan’ın başkenti Urumçi’de yaşayan 203 Uygur ve Kazaktan kan ve tükürük örnekleri kullanılarak, ABD’li biyoteknoloji şirketi Thermo Fisher Scientific tarafından geliştirilen genetik sıralama teknolojisinin iki azınlık üzerinde kullanımı değerlendirildi. etnik gruplar. Araştırmaya olan ihtiyacın altını çizen yazarlar, daha iyi DNA dizilemesinin polisin vakalarda şüphelileri tespit etmesine yardımcı olabileceğini öne sürdü. “Genetik çeşitliliğe ilişkin net bir bilgi, Sincan’daki nüfusun etnik kökeninin kökenini ve demografik geçmişini anlamak için önemlidir… (ki bu) polise soruşturmada bir yol gösterebilir.”

Geri çekme bildiriminde, makalenin, onu yayınlayan Forensic Science International: Genetics dergisinin talebi üzerine, yapılan bir incelemenin genetik örneklerin toplanması için ilgili etik onayın alınmadığının ortaya çıkmasının ardından geri çekildiği belirtildi.

Ontario’daki Windsor Üniversitesi’nden genetik araştırmalarda ırkçılık konusunda uzman profesör Mark Munsterhjelm, makalenin yayımlanmış olmasının “adli genetikte etiği sorgusuz sualsiz kabul eden ve bilgilendirilmiş suç ortaklığı kültürünün tipik bir örneği” olduğunu söyledi. Savunmasız gruplarla ilgili rıza talepleri”.

Çin adalet bakanlığının sponsor olduğu bir dergide yer alan bir makale hakkında da endişeler dile getirildi. çalışmakBir Uygur popülasyonunda insan kimlik belirteçlerinin dizilenmesi başlıklı araştırma, Çin’in kuzeybatısındaki Sincan’ın başkentindeki bireylerden toplanan kan örneklerine dayanarak Uygur genetik verilerini analiz etti. Belçika’daki Leuven Üniversitesi’nde mühendislik profesörü olan ve DNA analizi üzerine yoğunlaşan Yves Moreau, çalışmadaki deneklerin DNA örneklerinin kullanılmasına özgürce rıza göstermemiş olabileceği yönündeki endişelerini dile getirdi. Ayrıca araştırmanın Uygur halkının “daha fazla kitlesel gözetimine olanak sağladığını” savundu.

Oxford University Press tarafından 2023 yılında satın alınan Forensic Sciences Research (FSR) dergisinin Haziran 2022 sayısında yer aldı. Araştırma, Sincan Polis Koleji’nden alınan bir araştırma bursu ile kısmen desteklendi ve aynı bilim adamlarından üçü tarafından yazıldı. geri çekilmiş Elsevier makalesi gibi.

Derginin editörleri veya dergiye ev sahipliği yapan OUP tarafından resmi olarak etik incelemeye tabi tutulmamıştır.

FSR’nin genel yayın yönetmeni Duarte Nuno Vieira, Çin adalet bakanlığından gelen mali desteğin derginin yayın politikaları üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu reddetti ve öneriyi “etik açıdan sakıncalı” olarak nitelendirdi.

Her iki makale de insan hakları ihlallerine ilişkin yaygın raporların bulunduğu Sincan’da yürütülen araştırmalara dayanıyor. Yaygın gözaltı kampları sisteminin yanı sıra, çoğunlukla Uygurlar, Kazaklar ve diğer etnik azınlıklardan oluşan bölgedeki insanlar, yüksek düzeyde devlet gözetimine tabi tutuluyor.

Sincan’ın Kaşgar kentinde insanlar siyasi propaganda yazan bir tabelanın yanından geçiyor. Fotoğraf: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

Uygurlar, çoğunlukla Çin’in bir parçası olan Sincan’da yaşayan, ancak ataları Çin’in yanı sıra Orta Asya’dan gelen bir Türk etnik grubudur. Pekin’le uzun süredir gergin bir ilişkileri var ve bu da birçoğunu Çin yönetiminden kopmak istemekle suçluyor.

Uzmanlar, Sincan’daki insanların araştırma çalışmalarına katılmaya özgürce rıza veremeyebileceğini söylüyor.

Her iki makalede de araştırmacılardan biri olan Halimureti Simayijiang’ın, Sincan Polis Koleji aracılığıyla Çin’in devlet güvenlik aygıtına bağlı olması bu endişeleri daha da artırıyordu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün Asya Direktör Yardımcısı Maya Wang şunları söyledi: “Çin’deki Uygurlar için genel ortamın ne kadar zorlayıcı olduğu göz önüne alındığında, Uygurların (DNA toplanmasına) hayır demesi gerçekten mümkün değil.”

Biden yönetimi yakın zamanda yaptırımların kaldırılması Fentanil kontrolü konusunda işbirliğini kolaylaştırmak amacıyla Çin kamu güvenliği bakanlığının adli tıp enstitüsüne yönelik bir girişimde bulunuldu. Enstitü, Uygur halkına yönelik istismar iddiaları nedeniyle 2020 yılından bu yana yaptırımlara maruz kalmıştı.

19 Kasım’da Moreau, Adli Bilimler Araştırması’nda yayınlanan Uygur DNA’sına ilişkin çalışmayla ilgili endişelerini resmi olarak dile getirdi.

Makalede, kan örneği veren 264 Uygur’un her birinden “yazılı bilgilendirilmiş onam” alındığı belirtiliyor. Oxford Üniversitesi rektör yardımcısı Irene Tracey’e gönderilen ve Guardian tarafından görülen bir e-postada Moreau şunları söyledi: “Bilgilendirilmiş rızanın standardı, özgür bilgilendirilmiş rızadır” ve bunun Sincan bağlamında imkansız olduğunu ileri sürüyor.

Bir OUP sözcüsü, OUP dergiyi yayınlamaya başlamadan önce makalenin FSR tarafından kabul edildiğini ve yayınlandığını belirtti. Şöyle dediler: “Makale hakem incelemesinden geçmiş ve etik araştırma beyanları ve açıklamalar makale sayfasında yer almış olsa da, dile getirilen kaygıları ve aldığımız bilgileri araştırmak için derginin editörleriyle birlikte çalışacağız.”

Makalenin yazarları Kopenhag Üniversitesi adli genetik bölümünden Simayijiang, Niels Morling ve Claus Børsting olarak listeleniyor. Simayijiang’ın Sincan Polis Koleji’ne ortak bağlı olduğu belirtiliyor. Bu üç bilim insanı, veri bilimci Torben Tvedebrink ile birlikte Elsevier tarafından Haziran ayında geri çekilen makalenin yazarlarıdır.

Kopenhag Üniversitesi, 2020’de ayrılan Simayijiang’ın artık üniversiteye bağlı olmadığını söyledi. Hem geri çekilen makale hem de Moreau’nun endişelerini dile getirdiği makale, Simayijiang üniversiteden ayrılmadan önce sunuldu.

Nuno Vieira, FSR’nin “tamamen tarafsız ve şeffaf” olduğunu ve derginin yayın Kurulu “dünyanın en tanınmış ve saygı duyulan adli tıp uzmanları ve akademisyenlerinden bazılarını” içeriyordu.

Dergideki ilgili personel ile etik kaygıları vurgulayacağını söyledi ve şunları ekledi: “Çin adalet bakanlığından hiçbir zaman (tekrar ediyorum, hiçbir zaman) herhangi bir müdahale veya eylem olmadı”.

Polis, Sincan'ın Kaşgar kentindeki ana meydanda nöbet tutuyor.
Polis, Sincan’ın Kaşgar kentindeki ana meydanda nöbet tutuyor. Fotoğraf: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi Araştırma Dekan Yardımcısı Hans Bräuner, Sincan’da veri toplama etiğine ilişkin endişelerin ilk kez 2020 yılında dile getirilmesinden bu yana üniversitenin kontrolleri geliştirmek için bir dizi önlem aldığını söyledi. Uluslararası araştırmalara ilişkin risk değerlendirmeleri için bir veri yönetim birimi ve güvenlik kontrol listesinin kurulması da dahil olmak üzere hassas araştırmalara ilişkin.

Simayijiang, Morling ve Børsting ile yine Kopenhag Üniversitesi’nden dördüncü yazar Vania Pereira’nın Uygur ve Kazak genetik verileriyle ilgili diğer iki makalesi, yayınlandıkları dergi tarafından resmi olarak etik inceleme altındadır. Bräuner, fakültesinin yalnızca Aralık ayında Forensic Sciences International: Genetics dergisinde yayınlanan bu makalelerle ilgili endişelerden haberdar edildiğini ancak konuyu açıklığa kavuşturmak için derginin baş editörüyle temas halinde olduğunu söyledi.

Araştırmacıların hiçbiri yorum taleplerine yanıt vermedi.

Uzmanlar, makalelerin, veri toplamaya ilişkin etik standartları karşılamayabilecek bilimsel araştırmalar buzdağının görünen kısmı olduğunu ve bazı durumlarda, özellikle azınlık gruplar arasında insan haklarını ihlal etmek için kullanılabilecek gözetim teknolojilerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini söylüyor.

Haziran ayında geri çekilen makalede değerlendirilen DNA dizileme kitinin sahibi Thermo Fisher, 2019’da söylendi Sincan’daki ekipmanlarını satmayı bırakacağını söyledi.

Son yıllarda, Çin’de özgürce rıza gösterme olanağına sahip olmayan toplumlardan, özellikle de etnik azınlıklardan elde edilen materyallere dayanan bilimsel araştırmaların incelemesi arttı. Biyoetikçiler ilk olarak endişelerini dile getirmeye başladılar 2019’dasaygın dergilere yol açan geri çekilme azınlıklara ait genetik materyale dayanan çeşitli makaleler.

Bilim insanları, yayıncıların etik kaygılara yol açabilecek araştırmaları kabul etme konusunda hala çok istekli olduklarını ve şikayetlere yanıt verme konusunda çok yavaş olduklarını söylüyor.

Moreau düzinelerce makaleyle ilgili endişelerini dile getirdi. Kasım ayında o layık görülmek Jüri komitesine göre, “insan DNA verilerinin kullanımında etik standartları” “zorla” savunduğu için Einstein Vakfı ödülü.

Moreau’nun analizine göre, 2011 ile 2018 yılları arasında Çin’de adli popülasyon genetiği üzerine yayınlanan araştırmaların %20’sinden fazlası, nüfusun %1’inden azını oluşturmalarına rağmen Uygurlara odaklandı. Tibetlilerin “gözetim oranı” daha da yüksek.

Moreau şunları söyledi: “Uygurlar, hem Doğu Asya hem de Avrasya mirasına sahip karma bir popülasyon olduklarından ve Tibetliler de yüksek irtifaya uyum sağlamaları nedeniyle ilginç olduğundan genetik açıdan incelemek ilginç olsa da, bu gruplar üzerindeki araştırmalar şaşırtıcı derecede yoğun.”

Çin hükümetinin bir sözcüsü şunları söyledi: “Çin kanunlarla yönetilen bir ülkedir. Etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Çin vatandaşlarının mahremiyeti kanunla korunmaktadır.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir