Görüşmelerin deneyimli gözlemcilerine göre, fosil yakıt çağını sona erdirmeye yönelik bir önerinin mevcut Birleşmiş Milletler iklim görüşmelerinde benzeri görülmemiş bir destek toplamasının ardından petrol ülkeleri […]