İngiltere’deki konseylerin finansmanı söz konusu olduğunda “yolları tükeniyor” ve neredeyse yarısı gelecek yıl bütçelerini dengeleyip dengeleyemeyeceklerini bilmediklerini söylüyor. İl Konseyleri Ağı (CCN), İngiltere’deki 41 ilçe […]