OECD’ye göre İngiltere’de yoksulluk nedeniyle yemek kaçıran gençlerin oranı yüksek. Siyaset

OECD anketine göre İngiltere’de yoksulluk nedeniyle öğün kaçıran gençlerin oranı nispeten yüksek (yüzde 11)

Sally Weale

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının (veya Pisa) son turunun sonuçları bugün yayınlandı ve Birleşik Krallık puanlarının Kovid’in neden olduğu aksaklığın bir sonucu olarak keskin bir şekilde düştüğünü, ancak Birleşik Krallık’ın hâlâ küresel sıralamada birkaç adım yükselmeyi başardığını gösteriyor çünkü pek çok ülke daha da kötü durumdaydı.

Ancak pek hoş karşılanmayan bir yüksek puan da, yiyecek almaya yetecek paraları olmadığı için haftada en az bir kez öğün atlayan Birleşik Krallık’taki gençlerin oranıdır.

Araştırmayı yürüten Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) 15 yaşındaki Birleşik Krallık’ta her 10 gençten biri, yoksulluk nedeniyle yemek kaçırdıklarını söyledi. Bu da Birleşik Krallık’ı Meksika gibi ülkelerle aynı seviyeye getiriyor. ve Moldova.

Buna karşılık, daha zengin OECD ve Avrupa ülkelerinden bazıları, gıda güvensizliğiyle ilgili soruya yanıt bile vermek istemediler çünkü bunun kendi ülkelerinde bir sorun olmadığını düşünüyorlardı.

OECD’den Alfonso Echazarra, Londra’da düzenlenen bir brifingde, 10 kişiden birinin “aslında bir OECD ülkesi için nispeten büyük bir oran olduğunu ve bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi. Buna karşılık Portekiz, Finlandiya ve Hollanda, katılan ülkeler arasında yoksulluk nedeniyle öğün atlayan gençlerin oranının en düşük olduğu ülkeler oldu.

Pisa araştırması, öğrencilerin refahı konusunda ayrıca Birleşik Krallık’taki gençlerin dörtte birinden fazlasının (%28) ayda birkaç kez zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdi; OECD ortalaması beşte bir ve neredeyse üçte ikisi (%64) zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi. OECD ortalaması olan %75’in gerisinde kalan okula “ait olduklarını” hissettiler.

Önemli olaylar

Öğleden sonra özeti

  • OEC raporuna göre, İngiltere’de yoksulluk nedeniyle haftada en az bir öğünü kaçıran gençlerin oranı oldukça yüksek. (Bakınız 16.13.)

James Cleverly bugün Kigali'deki basın toplantısında.
James Cleverly bugün Kigali’deki basın toplantısında. Fotoğraf: Reuters

Richard Adams

Richard Adams

Üniversite ve Kolej Birliği hükümetin asgari maaş şartlarını artırarak göçmenlik koşullarını güçlendirme planlarının yüksek öğrenim sektörüne zarar verecek “büyük bir kendi hedefi” olduğunu söylüyor.

UCU genel sekreteri Jo Grady şunları söyledi:

Bakanlar, (ücret) eşiğini yükselterek, Birleşik Krallık üniversitelerinin, özellikle de geleceğin öncüleri olacak kariyerinin başındaki araştırmacılar arasındaki yetenekleri çekme yeteneğini feda ediyor.

Mevcut maaş seviyelerinde, birçok doktora sonrası pozisyon artık uluslararası yeteneklere kapatılacak. Zaten vizeleri yenilenmek üzere olan yerleşik kariyer sahibi kişilerin, bu yeni kurallar uyarınca işlerinde kalamayacaklarının söylendiğini duyuyoruz.

Daha da kötüsü, aile vizesi eşiğinin neredeyse iki katına çıkarılması, aileleri parçalama tehdidi oluşturan duyarsız bir harekettir. Bunun üniversiteler üzerinde yıkıcı bir etkisi olacak, ancak daha da önemlisi, bakanların arka planda kalanları yatıştırmak zorunda olduklarını hissetmeleri nedeniyle insanların hayatlarının alt üst olması tamamen yanlış.

Bu grafik, OECD’nin Pisa raporu, öğrencilerin matematikteki performansı ile yoksulluk nedeniyle öğün kaçırma olasılıkları arasındaki bağlantıyı göstermektedir. (Bkz. 16.13.) Birleşik Krallık’ın performansı 18 numaralı blokla işaretlenmiştir. Matematik performansı OECD ortalamasının üzerindedir, ancak haftada en az bir öğün yemeği kaçıran öğrenci sayısına bakıldığında ortalamanın üzerinde puan almaktadır (yani daha kötü).

Haftada en az bir öğün kaçıran öğrencilerin yüzdesiyle karşılaştırıldığında matematik sonuçları
Matematik sonuçları, haftada en az bir öğün kaçıran öğrencilerin yüzdesiyle karşılaştırıldı. Fotoğraf: OECD Pisa raporu

OECD anketine göre İngiltere’de yoksulluk nedeniyle öğün kaçıran gençlerin oranı nispeten yüksek (yüzde 11)

Sally Weale

Sally Weale

Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programının (veya Pisa) son turunun sonuçları bugün yayınlandı ve Birleşik Krallık puanlarının Kovid’in neden olduğu aksaklığın bir sonucu olarak keskin bir şekilde düştüğünü, ancak Birleşik Krallık’ın hâlâ küresel sıralamada birkaç adım yükselmeyi başardığını gösteriyor çünkü pek çok ülke daha da kötü durumdaydı.

Ancak pek hoş karşılanmayan bir yüksek puan da, yiyecek almaya yetecek paraları olmadığı için haftada en az bir kez öğün atlayan Birleşik Krallık’taki gençlerin oranıdır.

Araştırmayı yürüten Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) 15 yaşındaki Birleşik Krallık’ta her 10 gençten biri, yoksulluk nedeniyle yemek kaçırdıklarını söyledi. Bu da Birleşik Krallık’ı Meksika gibi ülkelerle aynı seviyeye getiriyor. ve Moldova.

Buna karşılık, daha zengin OECD ve Avrupa ülkelerinden bazıları, gıda güvensizliğiyle ilgili soruya yanıt bile vermek istemediler çünkü bunun kendi ülkelerinde bir sorun olmadığını düşünüyorlardı.

OECD’den Alfonso Echazarra, Londra’da düzenlenen bir brifingde, 10 kişiden birinin “aslında bir OECD ülkesi için nispeten büyük bir oran olduğunu ve bunun üzerinde düşünülmesi gereken bir şey olduğunu düşünüyorum” dedi. Buna karşılık Portekiz, Finlandiya ve Hollanda, katılan ülkeler arasında yoksulluk nedeniyle öğün atlayan gençlerin oranının en düşük olduğu ülkeler oldu.

Pisa araştırması, öğrencilerin refahı konusunda ayrıca Birleşik Krallık’taki gençlerin dörtte birinden fazlasının (%28) ayda birkaç kez zorbalığa maruz kaldıklarını bildirdi; OECD ortalaması beşte bir ve neredeyse üçte ikisi (%64) zorbalığa maruz kaldıklarını söyledi. OECD ortalaması olan %75’in gerisinde kalan okula “ait olduklarını” hissettiler.

Angela SmithLordlar Meclisi’ndeki İşçi Partisi lideri, Cameron’un Birleşik Krallık-AB güvenlik anlaşmasını kabul edip etmeyeceğini soruyor. Başbakan iken bunu önerdiğini söylüyor.

Cameron ara sıra sözlerini yemesinin istenmesini beklediğini söylüyor.

Ancak Ukrayna savaşının, Birleşik Krallık-AB güvenlik işbirliğinin belirli bir anlaşma olmaksızın ne kadar iyi çalıştığını gösterdiğini söylüyor.

Dışişleri Bakanlığı soruları artık bitti.

Michael Dobbs (Con) Yunanistan ile ilişkileri sordu. Parthenon Projesi’nin destekçisi olduğunu söylüyor ve Cameron’a misketlerin Yunanistan’a dönmesini isteyip istemediğini soruyor.

Cameron bu konuda Dobbs’la aynı fikirde olmadığını söylüyor.

Cameron Bir ülkenin göçmenlik sistemi için, kuralların göz ardı edildiğine dair sürekli ve çok görünür örneklere sahip olmaktan daha yıkıcı bir şeyin olmadığını söylüyor.

AB’nin yasadışı göçle mücadele çabalarını desteklediğini söylüyor.

Cameron Şimdi dördüncü soru olan AB ile ilgili soruyla ilgileniyoruz.

Kate Hoey, Eski İşçi Partisi milletvekili, Windsor çerçevesini eleştiriyor.

Cameron Windsor çerçevesinin müzakere edilmesine dahil olmadığını ancak bunun mükemmel bir anlaşma olduğunu düşündüğünü söylüyor.

Hoey’in bu konudaki endişelerini anladığını söylüyor. Kuzey İrlanda sekreteri Chris Heaton-Harris’in Kuzey İrlanda kurumlarını çalışır hale getirmeye çalıştığını biliyor.

Cameron, İngiltere Başbakanı olarak meslektaşlarına, ayrılmadan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden taviz alabileceğini öğrendiğini söyledi

Kinlochard’lı Lord KerrEski Dışişleri Bakanlığı daimi sekreteri, Rusya ve Beyaz Rusya’nın Avrupa’da Avrupa insan hakları sözleşmesinden ayrılan tek ülkeler olduğunu söylüyor. Cameron, İngiltere’nin onlara katılması gerektiği konusunda Suella Braverman’la aynı fikirde mi?

Cameron 2005’ten bu yana ulusal çıkarların ön planda tutulması gerektiğine dair konuşmalar yaptığını söylüyor. Bunun Avrupa insan hakları sözleşmesine bağlı kalmayla tutarlı olduğunu söylüyor. Başbakan olduğu dönemde mahkumların oy kullanması konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile anlaşmazlık yaşadığını söylüyor. Mahkemenin geri adım attığını iddia ediyor. Ve gelecekte biraz esnekliğe tekrar ihtiyaç duyulabileceğini söylüyor.

GÜNCELLEME: Cameron söz konusu:

2005 yılına kadar geri gidebilirim ve tehlikeli teröristleri sınır dışı etme ihtiyacı olsun ya da olmasın, ulusal çıkarlarımızı her zaman ilk sıraya koymamız gerektiğini söylediğim konuşmalara işaret edebilirim. Ülkemiz.

Bunun AİHM’de kalmayla tutarlı olduğunu düşünüyorum.

Ancak başbakan olarak tespit ettiğim gibi, AİHM’nin, mahkumların oyları konusunda yaptığı gibi, mahkumlara oy hakkı verilmesine yönelik bir yasa çıkarmamızın kesinlikle gerekli olduğunu söylediği durumlarda kararlar aldığı zamanlar oluyor ve ben de bunu yapmadığımı söyledim. Durumun böyle olduğunu düşünmüyorum, bu sorunun Parlamento Meclisi tarafından çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ve AİHM geri adım attı.

Dolayısıyla bu tür bir esneklik gelecekte gerekli olabilir.

Lordlara geri dön Angela SmithLordlar Meclisi’nin İşçi Partisi lideri Cameron’a yaptırımların gerektiği gibi uygulandığından emin olup olmadığını sordu.

Cameron bu konuyu özel olarak sormadığını ancak bu konuda ofisine danışacağını söylüyor.

Ben Quinn

Ben Quinn

Onları temsil eden bir grup, hükümetin Ruanda’yı sınır dışı etme politikasını gerçekleştirmek amacıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni (AİHS) geçersiz kılmanın ılımlı Muhafazakar milletvekilleri için bir “kırmızı çizgi” olduğunu söyledi.

Tek Ulus Toplantısı106 Muhafazakâr Partili milletvekilini temsil eden parti, İngiltere’nin hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını sürdürüp sürdürmediğini görmek için hükümet tarafından öne sürülen mevzuatın ayrıntılarını çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğini söyledi.

Matt WarmanGrubun kıdemli bir üyesi şunları söyledi:

AİHS’yi geçersiz kılmak bazı Muhafazakarlar için kırmızı çizgidir. Kurumları korumak ve reforme etmek ve insan haklarını desteklemek, her Muhafazakar hükümetin temel taşı olmalıdır.

Başka bir milletvekili, eski dışişleri bakanı Damian Greenhükümetin hem AİHS’yi hem de İnsan Hakları Yasası’nı geçersiz kılmadan önce iki kez düşünmesi gerektiğini söyledi.

Cameron şimdi İşçi Partisi’nden George Foulkes’un Belarus’la ilgili ikinci sorusuyla ilgileniyor.

Foulkes Belarus rejimi tarafından siyasi duruşlarından dolayı 1.500 kişinin hapsedildiğini söylüyor. İngiltere’nin Belarus’a daha fazla yaptırım uygulaması gerektiğini söyledi.

Cameron 182 kişi ve kuruluşun halihazırda yaptırıma tabi tutulduğunu söylüyor. O liste inceleme altında tutuluyor. Bunun Avrupa’nın totaliter rejimi olduğunu söylüyor. Foulkes’e bu konudaki kampanyalarından dolayı teşekkür ediyor ve sorunun amacına katıldığını söylüyor.

Türk limanlarının Rusya’ya silah tedariki için kullanıldığı yönündeki iddialar sorulduğunda Cameron, çift kullanımlı malların Rusya’ya nereden tedarik edildiğini görmenin önemli olduğunu söyledi. Türkiye’ye ilişkin kaygıların olduğunu söylüyor. Bunu Türklerle birlikte gündeme getirdiğini söylüyor. Ancak diğer ülkelerle ilgili endişeler de var.

Cameron, 2024’te Ukrayna’ya askeri destekte herhangi bir azalma olmayacağı konusunda ısrar ediyor

İngiltere’nin 2024’te Ukrayna için silaha ne kadar harcayacağı sorulduğunda, Cameron elinde bu rakamın olmadığını söylüyor. Ancak desteğin daha önce olduğu ölçekte veya bunun ötesinde olacağını söylüyor.

İngiltere’nin Ukrayna’nın neye ihtiyacı olduğuna odaklanacağını söyledi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir