İngiltere’deki transların zihinsel sağlıklarının uzun vadede kötü olma olasılığı daha yüksek – çalışma | Transseksüel

Bu türdeki ilk çalışma, İngiltere’deki trans bireylerin uzun vadeli bir zihinsel sağlık sorununa sahip olma ihtimalinin çok daha yüksek olduğunu ve bazılarının cisgender insanlardan beş kat daha fazla riskle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Araştırma daha önce transgender, non-binary ve cinsiyet çeşitliliği olan kişilerde depresyon ve anksiyete gibi durumların daha yüksek risk altında olduğunu öne sürmüştü. Ancak bu, tüm popülasyona genellenemeyen küçük çalışmalara dayanıyordu.

Şimdi, türünün ilk ulusal temsili çalışması, trans nüfus arasındaki akıl sağlığı sorunlarının yükünü ve ihtiyaçlarının karşılanmadığını ne ölçüde rapor ettiklerini hesapladı.

İngiltere’de uzun vadeli akıl sağlığı sorunu riski, trans erkek ve kadınlar için yaklaşık altıda bir (%16,4 ve %15,9) ve cisgender erkek ve kadınlar için 10’da birdir (%8,8 ve %12). çalışmak.

Akıl sağlığı sorununu bildirme riski, bazı cinsiyet azınlık grupları için daha da yüksekti; ikili cinsiyete sahip olmayan trans bireyler için neredeyse ikide bir (%47,2).

Manchester Üniversitesi’nin Proud Trust ve LGBT Vakfı işbirliğiyle yürüttüğü araştırma, Lancet Halk Sağlığı dergisinde yayınlandı.

Manchester’da sağlık ekonomisi alanında kıdemli bir öğretim görevlisi olan Dr. Luke Munford, “İngiltere genelinde trans, non-binary ve cinsiyet çeşitliliğine sahip insanlar yaygın bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalıyor, bu da stresli sosyal etkileşimlere ve kabul edilmeme duygularına yol açıyor, kötü zihinsel sağlık riskini artırıyor” dedi. makalenin ortak yazarı.

“Ayrıca, cinsiyet hoşnutsuzluğu (bir kişinin biyolojik cinsiyeti ile cinsel kimliği arasındaki uyumsuzluktan kaynaklanan rahatsızlık hissi) bazı trans, non-binary ve cinsiyet çeşitliliğine sahip kişiler arasında, özellikle de aşağıdaki durumlarla birleştiğinde kötü ruh sağlığı riskini artırabilir: NHS cinsiyet kimliği klinikleri için bekleme süreleri çok uzun.”

İngiltere’de 8.000 trans birey de dahil olmak üzere 16 yaş ve üzeri 1,5 milyon kişi üzerinde yapılan araştırmada, hastalara zihinsel sağlık sorunları olup olmadığı sorulduğunda İngiltere GP hasta anketinin 2021 ve 2022 dalgalarından elde edilen veriler kullanıldı.

Araştırmacılar çalışmalarının sınırlamalarına dikkat çekti. İki yıllık verilerin bir araya toplanmasının, bazı katılımcıların yeniden örneklenmesi anlamına gelebileceği ve bunun “önyargılı tahminlere yol açabileceği” ve anketteki klinik dilin ve kişisel raporlamaya güvenmenin, hangi hastaların zihinsel sağlık durumu bildirdiğini etkilemiş olabileceği gerçeğini içeriyordu. .

Anket soruları, zihinsel sağlık durumlarının ne zaman geliştiğini kaydetmedi. Munford, araştırmacıların bu nedenle zihinsel sağlık durumunun cinsiyet kimliğinin değişmesinden önce ortaya çıkma ihtimalini göz ardı edemeyeceklerini söyledi.

Araştırmacılar, zihinsel sağlık sorunlarının sıklığını araştırmanın yanı sıra, pratisyen hekim randevularında insanların zihinsel sağlık ihtiyaçlarının ne kadar iyi karşılandığını da inceledi. Cisgender erkek veya cisgender kadın dışında bir cinsiyet kimliğine sahip olanların, son danışmalarında karşılanmayan ihtiyaçlarını bildirme olasılıkları daha yüksekti.

Altı cisgender erkek ve cisgender kadından biri zihinsel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığını bildirdi (sırasıyla %15,6 ve %15,9). Bu, trans erkekler için beşte bir (%20) ile cinsiyet kimliğini söylememeyi tercih eden hastalar arasında dörtte biri (%28,6) arasında değişen tüm diğer cinsiyet kimliği gruplarından daha düşüktü.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Ruth Watkinson, “Sağlık çalışanlarının zayıf iletişimi ve personel-hasta ilişkilerinin yetersiz olması, trans, non-binary ve cinsiyet farklılığı olan hastaların zihinsel sağlık ihtiyaçlarının karşılanmadığını bildirme olasılıklarının neden daha yüksek olduğunu açıklayabilir” dedi. Manchester Üniversitesi’nde araştırma görevlisi.

“NHS’nin transgender, non-binary ve cinsiyet çeşitliliği olan hastalara daha destekleyici bir hizmet haline gelmesi için, sağlık bakım kayıt sistemlerinde cinsiyetin daha iyi kaydedilmesi ve sağlık profesyonellerinin herkesin ruh sağlığı ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak için personel eğitimi de dahil olmak üzere acilen değişikliklere ihtiyaç var. cinsiyetleri ne olursa olsun hastalar.

Bu arada, hayır kurumları ve insan hakları gruplarından oluşan bir koalisyon Çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin İngiltere’deki okulların trans öğrencilere nasıl davranması gerektiğine ilişkin taslak kılavuza “şiddetle karşı çıktıklarını” söyledi.

Stonewall, Liberty ve Mermaids’in de aralarında bulunduğu ittifak, kılavuzun “transseksüel öğrencilerin varlığını inkar etmeyi amaçladığını” ve onların zorla okuldan atılmasına yol açabileceğini söyledi. Grup, kılavuzun geri çekilmesi çağrısında bulunarak, “Öğretmenlerin zorbalıkla mücadele etme becerisini engelliyor ve sonuçta trans gençlerin daha fazla zarar görmesine ve dışlanmasına neden olma riskini taşıyor” dedi.

Geçen yılın sonlarında yayınlanan kılavuz taslağı, okullara, öğrencilerin tercih ettikleri isimleri veya üniformaları (sosyal geçiş olarak bilinir) değiştirmelerine izin vermenin “genel bir görevi” olmadığını tavsiye ediyor ve ebeveynlerin mümkün olduğunca sürece dahil olması gerektiğini vurguluyordu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir