Daha fazla Birleşik Krallık üniversitesi fosil yakıt endüstrisiyle bağlarını kesiyor | Sürdürülebilirlik

Yüksek öğrenimde sürdürülebilirlik konusundaki yıllık araştırmaya göre, daha fazla Birleşik Krallık üniversitesi öğrenci kampanyalarına yanıt olarak fosil yakıt endüstrisiyle bağlarını kesiyor.

Öğrenci ağı People and Planet’in sahip olduğu yayınladı sürdürülebilirlik üniversite ligi Ankete katılan üniversitelerin %72’sinin fosil yakıtlardan vazgeçmeyi taahhüt ettiğini gösteriyor; bu oran geçen yıl %65’ti.

People & Planet’in üniversite ligi yöneticisi Jack Ruane, ilerleme kaydedildiğini ancak daha yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi. “Russell Grubu da dahil olmak üzere çok çeşitli üniversitelerden çok daha yüksek katılım görüyoruz çünkü üniversiteler, öğrencilerinin kurumlarının sürdürülebilir ve etik bir şekilde yönetilmesini giderek daha fazla talep ettiğinin farkında.”

2013 yılından bu yana faaliyet gösteren Fosilsiz kampanyası, eğitim ve araştırma kurumlarının küresel ısınmadan sorumlu şirketlere yatırım yapmasının kabul edilemez olduğunu söyleyen öğrenciler tarafından yürütülüyor.

Grafik

Öğrenciler binlerce imzacıyı bir araya getiren dilekçelerden, üniversite yönetimine yönelik lobi faaliyetlerine, siyasi eğitime ve üniversite binalarının işgal edilmesi de dahil olmak üzere şiddet içermeyen doğrudan eyleme kadar çeşitli kampanya yöntemleri kullandılar.

Bu yılın lig tablosunda 151 kurum çevre politikası ve stratejisi, etik yatırım ve bankacılık, karbon yönetimi ve azaltımı ve işçi hakları dahil olmak üzere 13 kategoriye göre değerlendirildi.

Üniversitelere ilk kez, personelin seyahati nedeniyle havacılıktan kaynaklanan emisyonların azaltılmasını da içeren sürdürülebilir bir seyahat politikasının olup olmadığı da soruldu. Daha sonra kurumlar sıralandı ve “birinci sınıf derece, 2:1, 2:2, üçüncü veya başarısız” olarak ödüllendirildi.

Yedi üniversite, fosil yakıt endüstrisine yönelik işe alım “boru hatlarını” sona erdirme taahhüdünde bulundu; kampanyacılar, bunun, büyük petrolle çalışmayı reddeden gençlerin artan hareketini yansıttığını söylüyor.

Reading Üniversitesi, 2022-23’te dördüncü sıradan lig tablosunun zirvesine çıktı. Ruane, başarısının karbon emisyonlarındaki, işçi haklarındaki ve etik yatırımlardaki iyileştirmelerden kaynaklandığını söyledi; buna uluslararası hukukun ihlaline suç ortağı olan şirketlere yapılan yatırımların filtrelenmesi taahhüdü de dahil.

Manchester Metropolitan Üniversitesi ikinci, Bedfordshire Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

1992 sonrası üniversiteler birinci sınıf ödüllerin %66’sını ve ilk beşten üçünü kazanarak üst sıralarda yer aldılar. Russell Group üniversitelerinin bu yılın sıralamasında ilk 10’da yalnızca bir üniversitesi vardı: King’s College London. Ancak bu kurumların %58’i önceki yıllara göre 2:1 veya daha yüksek bir ödül aldı.

Kraliyet Veteriner Koleji genel sıralamada %3,4’lük bir oranla sıralamanın en altında yer alırken, diğer küçük ve uzman üniversiteler de toplamda %10’un altında puan aldı.

En çarpıcı gelişme, 80 sıra atlayarak geçen yıl üçüncülükten bu kez birinciliğe yükselen Gloucestershire Üniversitesi’nden geldi. Robert Gordon Üniversitesi, sürdürülebilirlik politikalarında iyileştirmeler yaparak ve yakın zamanda fosil yakıtlardan vazgeçmeyi taahhüt ederek üçüncülükten 2:1’e geçerek 58 sıra atladı. Birmingham Üniversitesi, daha önce başarısız olduğu bir skorla 2:2 puan alarak 51 sıra yükseldi; bu da tüm Russell Group üniversitelerinin geçer not aldığı anlamına geliyor.

İşçi hakları konusunda, 68 üniversite (%45) geçimlik ücretli işveren olarak akredite oldu; bu oran geçen yıla göre %33’tü. Yetmiş dört üniversitenin (%49) personelinin dörtte birinden fazlasının belirli süreli sözleşmeleri var ve bu da sektördeki istihdamın istikrarsızlığını gösteriyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir