Çalışma, Viagra ve erektil disfonksiyon ilaçlarının erkeklerde Alzheimer riskini azaltabileceğini öne sürüyor | Bilim ve Teknoloji Haberleri

Araştırma, Viagra gibi erektil disfonksiyon ilaçlarının, erkeklerde Alzheimer hastalığına yakalanma olasılığını istemeden azaltabileceğini öne sürüyor.

Alzheimer’s Research UK, bulguları “cesaret verici” olarak nitelendirdi ve bu durumla mücadele etmek için ilaçların yeniden kullanılması şansının “ilerlemeyi hızlandırmaya ve hastalığın önlenmesi veya tedavisi için yeni yollar açılmasına yardımcı olabileceğini” söyledi. demans-hastalıklara neden olan”.

Ancak yardım kuruluşu, sonuçları doğrulamak ve uyuşturucunun kadınlar ve diğerleri üzerindeki etkisini incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Neurology dergisinde yayınlanan çalışmada, University College London (UCL) uzmanları, 2000 ile 2017 yılları arasında sertleşme sorunu tanısı konan, yaş ortalaması 59 olan, 40 yaş üstü 269.725 erkeğin tıbbi kayıtlarını inceledi.

Örneklenenlerin yarısından fazlasına PDE5I ilacı (fosfodiesteraz tip 5 inhibitörleri) olarak bilinen ve Viagra, Cialis, vardenafil ve avanafil içeren bir ilaç türü reçete edildi.

Ortalama 5,1 yıllık takip döneminde erkeklerin 1.119’una Alzheimer teşhisi konuldu.

UCL’den yapılan istatistiksel analiz, ilaçları alan erkeklerin, erektil disfonksiyonu olan ancak ilaçları almayanlara kıyasla hastalığa yakalanma olasılığının %18 daha az olduğunu buldu.

UCL ayrıca “en sık” reçete edilenlerin Alzheimer tanısı alma ihtimalinin daha da düşük olduğunu buldu.

UCL Eczacılık Fakültesi’nden başyazar Dr. Ruth Brauer şunları söyledi: “Alzheimer hastalığına yönelik, hastalığın erken evrelerindeki kişilerin beyinlerindeki amiloid plaklarını temizlemeye yarayan yeni tedavilerde ilerleme kaydetmemize rağmen, buna şiddetle ihtiyacımız var. Alzheimer hastalığının gelişimini önleyebilecek veya geciktirebilecek tedaviler.

“Bu bulguları doğrulamak, bu ilaçların potansiyel yararları ve mekanizmaları hakkında daha fazla bilgi edinmek ve en uygun dozajı araştırmak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

“Bu bulguların kadınlar için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için hem erkek hem de kadın katılımcılarla yapılan randomize, kontrollü bir çalışma yapılması garanti edilmektedir.”

Sky News’den daha fazlasını okuyun:
Her gün kimchi yemek ‘kilo almayı engelleyebilir’
Laboratuarda yetiştirilen et tabaklarımıza küçük bir adım daha yaklaşmak üzere olabilir

Alzheimer ilaçlarının üretilmesi ‘yıllar alabilir’

Alzheimer’s Research UK araştırma başkanı Dr Leah Mursaleen, “Alzheimer gibi hastalıklara yönelik ilaç geliştirmenin maliyetli bir süreç olduğunu ve uzun yıllar alabileceğini” söyledi.

Şöyle ekledi: “Bu cesaret verici bir bulgu olsa da, bu ilaçların Alzheimer riskini azaltmaktan doğrudan sorumlu olup olmadığını veya hastalığı yavaşlatıp durduramayacağını henüz doğrulamıyor.

“Bu ilaçların Alzheimer’ı önlemede veya tedavi etmede gerçekten bir rol oynayabileceğini doğrulamak için klinik araştırmalar da dahil olmak üzere daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulacak.

“Bu tür çalışmalar aynı zamanda bu ilaçların kadınlar ve erektil fonksiyon tanısı olmayan erkekler gibi diğer gruplarda da etkileri olup olmadığını ortaya çıkarmalı. Ayrıca bu kanıtların daha çeşitli popülasyonlara nasıl uygulanabileceğini de anlamamız gerekiyor.”

Daha önce demans veya bilişsel bozukluk tanısı alan erkekler UCL’nin analizine dahil edilmedi.

Araştırmacılar, önceki hayvan araştırmalarında PDE5I ilaçlarının bazı “nöro-koruyucu faydalara” sahip olduğunu bulduğunu belirtti.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir