Sonsuz Türk

Yeni Ekonomi Programı’nın 2020 hedefleri belirlendi

Yeni Ekonomi Programı’nın 2020 hedefleri belirlendi
158
02 Ocak 2020 - 0:31

Yeni Ekonomi Programı’nda sosyal yardımlar ve gençlerin eğitimlerine yönelik birçok adım yer aldı.

Gençler için dene-yap teknoloji atölyeleri kurulacak. 20 binden fazla gence programlama, robotik ve elektronik eğitimleri verilecek. Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylere yönelik destekler artacak.

Sosyal yardımlarda teşvikler artacak. Gençlerin teknoloji alanındaki gelişimlerinin önü açılacak. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye yönelik bir çok adım Yeni Ekonomi Programındaki 2020 hedefleri arasında yer aldı.

Verilecek eğitimlerle teknoloji yetkinliği yüksek öğrenciler yetiştirilecek

2020 yılında gençlere yönelik birçok uygulama devreye alınacak. Dene-yap teknoloji atölyeleri kurulacak. Gençlik merkezlerinde 20 binden fazla gence algoritma, programlama, web ve mobil uygulama geliştirme, robotik ve elektronik eğitimleri verilecek. Bu eğitimlerle teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençlerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

Eğitimin yanı sıra gençlerin suçtan ve istismardan korunmasına yönelik çalışmalar da ön planda olacak. Bu alana yönelik planlamalar ebeveynlerle koordineli bir şekilde yürütülecek.

Sosyal yardımlar, istihdam, kişilerin kamu hizmetine erişimleri artırılacak 

Programda sosyal yardımlar da önemli bir başlığı oluşturuyor. Buna göre, Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi ile Aile Bilgi Sisteminin entegrasyonu sağlanacak. Sosyal yardımdan faydalanan kişilerin, sosyal hizmet, istihdam, eğitim, sağlık gibi kamu hizmetlerine erişimleri arttırılacak.

Evde bakım hizmetlerinin yerel yönetimlerce desteklenmesi teşvik edilecek

Uzun süreli bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlı bireylere yönelik destekler de geliştirilecek. Evde bakım, gündüzlü bakım ve kısa süreli bakım ile ilgili hizmetler yerel yönetimlerce teşvik edilecek.