Sonsuz Türk

TÜİK, 2019 nüfus verilerini açıkladı

TÜİK, 2019 nüfus verilerini açıkladı
99
04 Şubat 2020 - 22:58

Türkiye’de 2007 yılında yüzde 7,1 olan yaşlı nüfus oranı, 2019 yılında 9,1’e yükseldi. Çocukların toplam nüfus içindeki payı ise yüzde 23,1’e kadar geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları”nı açıkladı.

Buna göre, Türkiye’nin nüfusu, 2019’da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu. Yıllık nüfus artışı ise binde 13,9’a geriledi.

2019 sonu itibarıyla 19 milyon 83 milyon 154 bin 997 kişi olarak belirlenen Türkiye nüfusunun yüzde 23,1’ini 0-14 yaş, yüzde 67,8’ini 15-64 yaş, yüzde 9,1’ini ise 65 yaş ve üzeri oluşturdu.

0-14 yaş grubu 12 yılda sürekli azaldı

2007-2019 yılları arasına bakıldığında, 0-14 yaş grubunun sürekli azaldığı görüldü. Çocuk nüfusun genel nüfusa oranı, 2007 yılında yüzde 26,4 iken, 2019 yılında yüzde 23,1’e geriledi.

2018 ile 2019 yılları arasındaki farka bakıldığında, 0-14 yaş grubunun sadece 28 bin 16 kişi arttığı görüldü.

2019 sonu itibarıyla, toplam nüfusun 83 milyon 154 bin 997 kişi olduğu Türkiye’de, 0-14 yaş grubunda 19 milyon 212 bin 345 kişi, 15-64 yaş grubunda 56 milyon 391 bin 925 bin kişi, 65 yaş ve üzeri yaş grubunda ise 7 milyon 550 bin 727 kişi bulunuyor.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8’e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten yüzde 23,1’e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den yüzde 9,1’e yükseldi.

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı 32,4’e yükseldi

Türkiye’de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4’e yükseldi. Cinsiyete göre incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 31,4’ten 31,7’ye, kadınlarda ise 32,7’den 33,1’e yükseldiği görüldü.

Ortanca yaşın illere göre dağılımına bakıldığında, Sinop’un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu görüldü. Sinop’u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa’yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 39,5 ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip olan il olurken, 19,7 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip olan il oldu.