Sonsuz Türk

Makyavelist Bataklığın Sakinleri

Makyavelist Bataklığın Sakinleri
Ertugrul SUBASI
Ertugrul SUBASI( ertugrul_gazi_94@hotmail.com )
300
15 Ocak 2020 - 23:41

Makyavelizm ;İtalyan düşünür Machıevelli’nin ileri sürdüğü; “Amaca ulaşmak için, her yolun mubah olduğunu beyan eden düşünce sistemidir” amaca ulaşmak için, her türlü yolun denenmesi gerektiğini, her türlü alçaklığın yapılması gerektiğini, her türlü maddeci akımın uygulanması gerektiğini savunan bu düşünce yaygın bir fikir halindedir. İzm dünyasının her faktörü, insanlığımızın maalesef omuzları üzerindedir. Karşı olduğumuz bu eylem ve fikirleri; Reaksiyon değil aksiyon olan Türk Milliyetçiliği ile söküp atmak için mücadelemizde hiçbir engel tanımayacağız.

Günün Makyavelist kafaları mevcut. Amaçları ne peki? Devlet’i kurtarmak için her türlü kötülüğün ve yolun denenmesi mi? Asla! Böyle bir hesapları mevcut değil. İyiliğe giderken her türlü kötülüğün tadılması mı? Asla! Bu da değil. Siyaset çarkının dönmesi için, her türlü çirkefliğin mubah olması ve bunların teker teker uygulanmasıdır. Devlet Erkine karşı zarar verecek her işin, Fikir babaları tarafından “Yapınız, dahil olunuz” talimatları ile her türlü hainliği yapmaktan geri kalmamaktalar.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir iktidar ve istikrar mücadelesi içerisinde, birlikte hareket ederek bu olumsuz halleri ortadan kaldırılacağının, yeni bir güç oluşturarak bu Makyavelist güruhların yerle yeksan edileceğini, her yolun uygulanmasını kendilerinde gören bu kişi ve kurumların karşısında tek yürek olunacağını kararına varıldığı için, bu yolun adı ; Her türlü hususa karşı bizim hakkımız! Bizim en meşru davamız! Bizi biz yapan kutsalımız olan Türk Milliyetçiliğinin Lideri Devlet BAHÇELİ Beyefendinin ileri sürdüğü, tesis ettiği, mimarı olduğu Cumhur İttifakı hak ve muazzamlığı kurulmuştur. Gaye sırtlanlara karşı mücadele. Gaye; Cumhur İttifakı yıkılsın da, nasıl yıkılırsa yıkılsın diyen; Satılmış, mankurtlaşmış, Marksist ve Makyavelcilere meydan vermemektir.

Ülkemizdeki Makyavelci budalaların dertleri şu ; Tesis edilen birlik ve topyekun harekatın karşısında olalım ve bunu birlik yıkılsın da Kimlerle olursak olalım, kimlerle hareket edersek edelim. Yeter ki bu Cumhur İttifakı yıkılsın. Evet bu bahsin en önemli ismi; Kendisini Atatürk partisi diye tanıtan ama Atatürk ve partisinden zerre eser kalmayan Y-CHP dir. Y-CHP Makyavel düşüncede ;Cumhur İttifakı ve Türk Milli değerlerine saldırayım, karşılarında olayım, müsaade etmeyeyim gibi düşünceler ile en başta sarıldığı PKK Siyasal uzantısı denilen, oysa bizzat, bebek katili, kan emici PKK’nın  kendisini oluşturan HDPKK denilen partidir. Y-CHP mevcut sistemin karşısında her yolun mubah olduğunu savunarak, yola çıktıkları Marksist oluşumlar ile her türlü atak içerisindedir. İşte günün örneği bunlar. Her iş kendileri için uygulanması gereklidir. Bu gereklilik ise Yüce Türk Milletinin töre ve ahlakının karşısında, birlik ve dirliğinin yıkılması gerektiğini, Sosyalist yoldaşlar ile yeni bir hal kurulacağını savunan “ Türk Milliyetçiliğini ortadan kaldırmayı HAYAL eden” Amaç için her türlü hainliği kendilerine meşru kılmaktadırlar.

İlkesizlik ve nizamsızlığın mevcut olduğu Makyavelist düşünceye bir diğer destek ise; Türk Milliyetçiliğine – Türk İslam Ülküsüne ihanet eden, Milliyetçi Hareket Partisini bölüp parçalamayı hedef alan, ellerindeki oyuncak ile şimdilik oyalanan “Güneşin çocukları “ vardır. Bunların bu ihanet güneşi yükseldikçe Makyavel düşünce tesirinde, Milliyetçi Ülkücü Hareketin karşısında olalım, lakin kimin yanında, kimin kucağında, kimin safında olursak olalım düşüncesindeler. Kürsülerden Milli sözleri haykıran Sayın Meral Akşener, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yüce Türk Milletinin bütünlüğünün sarsılması için her türlü yolun uygulanması gerektiğini savunan;    Y-CHP ve Apo piçinin tesis ettirdiği HDPKK ile işte Makyavel bir halin içerisindedir. Bunlar hareket etmenin mubah olduğunu savunan ve eylem ve sözleri ile birebir aynı çizgide hareket etmek ar sızlatmakta değil midir. Gözlerini kapatmış Milliyetçi Hareket Partisine saldıran, Türk Milliyetçiliğine kendi kıt akılları ile yeni manalar yükleyen, Türk’ün töre ve ahlakını değiştirmeye çalışan bu bahsi geçenler işte günümüzün en büyük örneğidir. Bu örnek Makyavel bir oluşumun zuhurudur.

Her türlü yol bunlar için öyle mubah ki PKK ile birlikte hareket etmek incitmiyor kendilerini. PKK söylemleri ile ve talimatları ile Türk ve İslam’a saldıran bu kimsesizler (!) hezeyan içerisindedir. Bu halin nihayeti hiç iyi bir netice ile sonuçlanmayacaktır. Sırf Türk Devlet’i zarar alsın diye, Türk Milleti yara alsın diye sırtlanlar ile kol kola gezmek Bu düzen yıkılsın ve yıkılması için her yol şarttır düşüncesi ile arsızlığın dibindedirler.

Biz Türk İslam Ülkücüleri; Makyavelist akıma ve bu akımı sahiplenen kurum ve kişilerin sonuna kadar karşısındayız. Bizim Türklük anlayışımız ve İslam ahlakımızda ; Amaca ulaşmak için her türlü eylemin yapılmasının mubah OLMADIĞI söylenir. Bizim düstur ve çizgimizde her ne olursa olsun Devletin ve Milletin menfaatleri düşünülerek hareket edilir. Bu sebeple Lider Devlet BAHÇELİ ve Ülkücü Hareket idrak edilememektedir. Bizim kanunumuzda Makyavel düşünce yer edemez, etmemektedir, etmemiştir. Türk ve İslam Ahlakı ile hareket eden bir muazzamlığın evlatları olduğumuz için maddeci tapmanın ardında meyil etmeyiz.

Türk İslam Ülküsü; yapılan her hareketin Türk töresi ve İslam’a uygunluğu üzerinedir. Zilletin ortakları gibi her yol şartı bizim düsturumuzda yer almamaktadır. Bugün Türk Milleti karşısında Makyavel düşüncede hareket eden bu partiler, sendikalar, sivil toplum kurulları vs. Topyekun hepsi Proje adamları ve Hezeyan mensuplarıdır.

Her ne olursa olsun Yüce Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti böylesi Makyavelci sırtlanlara meydan vermeyecektir. Türk Milletinin ahlakını bozulsun diyen, bu her yolun mubahlığını meşru kılanların her daim karşısında ve Bizi bizden almaya çalışanların enselerinde nefesimizi hissetmeleri gerektiğini yeniden hatırlatıyorum. Bizdeki tek kanun Türk İslam Ülküsü ışığında hareket etmektir. Bu hareketin bünyesinde Makyavel bir husus yoktur ve Makyavel Maddecilerin karşısında olmak için her türlü fedakarlığın yapılması gerektiğini tarih vesikaları ile şahittir.

Siz Türk Milletinin ve Devletinin karşısında her yolun meşru olduğunu savunan Makyavelist  tarla sıçanları, bizde Yüce Türk Milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin karşısında olanları her şekilde ezeceğimizi beyan eden Serden geçenleriz..!  

YAŞASIN TÜRK İSLAM ÜLKÜMÜZ

ERTUĞRUL SUBAŞI