Sonsuz Türk

AZ ÖTEDE OYNAYIN!

AZ ÖTEDE OYNAYIN!
Ertugrul SUBASI
Ertugrul SUBASI( ertugrul_gazi_94@hotmail.com )
38
30 Temmuz 2020 - 17:50

SOSYAL MEDYA TEŞKİLATÇILARI

Teşkilatçılık; Türk’ün fıtratında olan ve Türk’ü Türk yapan en muazzam yapıtaşıdır. Türk Teşkilatçılığı ile acuna hükmetmiş ve teşkilatçılığı ile asırlara nam salmıştır. Teşkilatçılık nedir? Teşkilatçılık ; Disiplinli ve düzenli bir şekilde planlar dahilinde hareket etme SANATIDIR. Evet Teşkilatçılık Türk’ün en büyük sanatıdır. Her organizasyon harekatı teşkilatlanma değildir. Teşkilatlanma şartlarında ; Yüksel disiplin, ebedi teslimiyet, muazzam fedakarlık şarttır. En büyük husus Emre itaat kısmıdır. İtaat ve ciddiyet teşkilat ruhunu güçlendirir. Teşkilatın beslendiği husus disiplin ve fedakarlıktır. Şöyle ki ; ciddiyetin olduğu ve emirlere itaatin yerine geldiği harekat teşkilatlanmaktır. Beylikten Devlet’e yapımların ve yıkımların meydana geldiği süredeki ayakta tutan güç Teşkilatlanmaktır. Teşkilatlanmamızın hassasiyeti ikrar ve iman kutsiyeti ile vücut bulur.  Teşkilat ruhu dediğimiz nokta ; İnanmış erlerin Ülkü uğrunda, her türlü fedakarlığı yaparak Nefsi ayaklar altına alarak ; Hak bildiği yolda yürümektir kar ve borana rağmen. Teşkilatlanmanın yapısında ; bencillik, cimrilik, egoistlik, maddecilik gibi Türk’ün şiarında olmayan bu kepazelikler bulunamaz. Türk’e ait olan mukaddes şiar vardır Teşkilatlanmanın yapısında. Teşkilatçı tevazu ehli olmalıdır. Teşkilatçı fedakar olmalıdır. Teşkilatçı Lider Teşkilat Doktrin yasasında ebedi var olması lazımdır. Teşkilatçı bu Doktrin etrafında kenetlenerek ancak Teşkilatlanma ruhuna sahip olur. Aksi takdirde sloganlar dahilinde gösteriş budalalığıile kalacaktır. Liderin teşkilatlanmadaki payı çok önemlidir. Lider Teşkilatın derdi ile dertlenen, her halleri ile hemhal olan örnek karakterde bulunan kişidir. Mete Han, Mustafa Kemal ATATÜRK’ ve Başbuğumuz Alparslan TÜRKEŞ den Liderimiz Dr. Devlet BAHÇELİ Beyefendiye kadar Türk büyüklerimiz Teşkilatlanma yapımızı Türk’ün değerleri etrafında yumruk misali sıkı tutmuştur.

Milliyetçi Ülkücü Hareketi yarım asırlık bu mücadelesi bu ruh ve aşk ile çevrilidir. Milliyetçi Ülkücü Hareketin Edirne’den Kars’a Tek Sesi, acunun her yanında Tek yankısı vardır. Liderimiz Devlet Beyin her kelamı emri talimattır ve mutlak hizmet ile şekillenir. Teşkilatçı yüksek manevi değerler ile ayakta duran mana ehli kişiler ile oluşmaktadır. Teşkilatçılık Milliyetçi Ülkücü Hareketin en muazzam hakimiyeti ve en muazzam sanatıdır. Türk’ün acunda uyguladığı bu mühür, bir sanatın zuhurudur. Bu sanat Milli ve Manevi değerlerin nakşolması ile, bu sanat iliklerine kadar yüksek disiplin ile, bu sanat şahsi mevzuların dahil olmadığı Kutlu Ülkü ile hareket edilmesi gerektiğini vurgular ve bu şekilde hareket eder. Teşkilatçılığın bir kullanım kılavuzu olamaz! Yaşam tarzımız Teşkilat çizgisinde olmak zorundadır. Ülkücü Teşkilat şiarında hareke etmek zorundadır. Ülkücü Ocakları nice hamların piştiği SON OCAK olması sebebiyle. Dünyanın en büyük gençlik organizasyonuna sahiptir. Bunun en muazzam sebebi ise Türk İslam Ülküsüne iman ve Teşkilatçılık şartlarının yerine getirilmesidir.     

   Şimdi gelelim ele almaya çalıştığımız Sosyal Medya ve Tribün teşkilatçılarına.

Teşkilatçılık ebedi sevdaya nail ve dahil olma bütünlüğünde mücadele etmektir. Üç günlük kuru cihangirlik sevdası değildir nihayeti olsun. Nizamı Alem ile İ’lay-ı Kelimetullah ile Kutlu Kızıl Elma ve Turan Ülküsünde Hareketin harekatı demektir. Korkak yürekleri çatlatan, şereften yoksun başlara ağır gelen, menfaatçi putperestlere zor gelen bir haldir. Yufka Yüreklilerle çetin yollar aşılmaz! Çünkü bu yol Kutludur gider Tanrı Dağına. Teşkilatın şart ve bünyesinde kalacak karakteristik özelliği taşımayanların, bu öğretiyi hayatlarına dahil etmeyenlerin teşkilatlanması mümkün değildir. Çizgisinden taviz verenlerin Teşkilat ruhu şekillenmediği ve oturmadığı için buharlaşarak uçar.  Milliyetçi Ülkücü Hareketin temeli teşkilatçılıktır. Sosyal Medya üzerinden Lider ve Teşkilat hakkında usulsüz kelamlar edilemez. Teşkilatçının her eylemi ölçü ile sabittir. Ölçülü harekettir bizleri biz yapan. Bu sebeple ölçüsüz ve düstursuz kelamlar teşkilat içinde kullanılmayacaktır. Edep ve adap teşkilat şartıdır. Ocak Adabı bu yüksek ahlak ile çerçevelenmiştir. Ocak kapısı açmayan sosyal medya fenomenleri oturdukları yerden Teşkilatı ağızlarına alamazlar. Bu kapının eşiğinde paspas olmayı 

beceremeyen asla teşkilat yorumu yapamaz. Teşkilat adabın ve edebin vücut bulmasıdır. Hayatını Türk İslam Ülküsüne vakfedenleri, teşkilatsız kimseler ağzına alamaz. Teşkilat Ülkücünün her şeyidir çünkü. Kul şaşar ve beşer ve bu beşeriyetin dahilidir. Bu eksiklikler dost meclisinde ahlak ile öz eleştiri yapılarak dile getirilir. Teşkilat ruhunda el kapısında dostun dedikodusu olmaz. Liderimizin her sözü teşkilatlara emirdir. Her işareti buyruktur. Kut almış ceddimizin bizlere en büyük öğütleri budur. 

Gösteriş meraklısı  ve kendisini Ülkü Devi ilan eden pireler teşkilat hakkında zerre kelam hakkına sahip değildir. Buna meydan verilmemeli ve verilmemektedir. Ruhi KILIÇKIRAN dan, Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU’ na bu kutlu teşkilat bir şühedalar emaneti ve kervanıdır. Teşkilata hizmet etmeyenin ve fedakarlık yapmayanın ve bu çileye dahil olmayanın söz hakkı elbette olmayacaktır. Ancak bu davaya hizmet eden ve Liderin Emrinde dahil olanın teşkilat öz eleştiri hakkı vardır. El kapısında Milliyetçi Ülkücü Hareketi konuşamazsınız! El kapısında ve ihanet şebekeleri ile Milliyetçi Ülkücü Hareketin Liderini konuşamazsınız. El kapısında elin uşaklığını yapanlar ve İPİ Ele verenlerin Velhasıl kelam Ülküsüz çamurların yerlerini bilmesi farzdır! 

Teşkilatlı azlık, Teşkilatsız çokluğu yerle yeksan eder..! 

ERTUĞRUL SUBAŞI 

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE