Sonsuz Türk

Selim YILDIZ - AİT TÜM YAZILAR
Alparslan Türkeş’i Anlamak

Alparslan Türkeş’i Anlamak

EĞER/ Rudyard Kipling Eğer, bütün etrafındakiler panik içine düştüğü ve bunun sebebini senden bildikleri zaman, sen başını dik tutabilir ve sağduyunu kaybetmezsen; Eğer sana kimse güvenmezken sen kendine güvenir ve onların güvenmemesini de haklı görebilirsen; Eğer beklemesini bil...

ÜLKÜCÜ KADROLAŞMANIN MİMARLARINDAN: İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU

ÜLKÜCÜ KADROLAŞMANIN MİMARLARINDAN: İLHAN EGEMEN DARENDELİOĞLU

“Bizim için milletvekili sıfatı da gelip geçicidir. Bizim asli sıfatımız mezara kadar namuslu yaşamaktır. Biz o asli vazife içindeyiz” İlhan Egemen Darendelioğlu Namuslu yaşayıp namuslu ölmek her kula nasip olmaz. Gazeteci, Yazar, Milletvekili, Dava Adamı İlhan Darendelioğlu’nu r...

Türk Milliyetçilerinin Türk Milletine Emaneti: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

Türk Milliyetçilerinin Türk Milletine Emaneti: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına yönelik “haydut yetiştiriyor” şeklinde söylenmiş, talihsiz, izandan yoksun açıklamanın Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfının yüzü en fazla geleceğe dönük ve kurumsal kimliğinin bu yönde inşası dönemine denk gelmesi manidardır. Ülkü Ocaklar...

12 Eylül 1980’e Doğru Üç Ülkücü Basın Şehidi

12 Eylül 1980’e Doğru Üç Ülkücü Basın Şehidi

“Bu ülkeyi kurtarırsa ülkücü beyinler kurtaracaktır”  Kemal Fedai Coşkuner Tüm şehitlerimize rahmetle… 12 EYLÜL 1980’E DOĞRU ÜÇ ÜLKÜCÜ BASIN ŞEHİDİ                 İLHAN DARENDELİOĞLU (1921-19 Kasım 1979) Türk milliyetçiliğinin kurumsallaşmasında ve fikri yönden olgunla...

ÇEĞEN TEPESİNDEN ABİDE-İ HÜRRİYETE BİR BÜYÜK ADAM: ENVER PAŞA

ÇEĞEN TEPESİNDEN ABİDE-İ HÜRRİYETE BİR BÜYÜK ADAM: ENVER PAŞA

“Enver Paşa’nın Türkistan’da şehit oluşu, memleketi batıran şuursuz bir Turancılık macerası diye gösterilir de, Nurhak dağlarında Türk Devletini yıkmak isteyen beş on zavallı, “Sınıfsal Bilinç”in kahramanları diye alkışlanır.” Nihâl ATSIZ, Ötüken Dergisi, 8 Aralık 197...

19 MAYIS 1919-KUTLU YÜRÜYÜŞ (100. YIL) 

19 MAYIS 1919-KUTLU YÜRÜYÜŞ (100. YIL) 

Tıpkı insanların hayatında olduğu gibi milletlerin tarihinde de önemli günler ve kırılma noktaları vardır. Türk tarihinde 19 Mayıs, ilk olarak Göktürkler döneminde Kürşad İsyanı ile (19 Mayıs 639)  hür ve bağımsız yaşama adına Çin sarayının basılmasında anlam bulmuş ve desta...

DÜŞÜNCEDEN HAREKETE-SANCIDAN DİRİLİŞE: “3 MAYIS”

DÜŞÜNCEDEN HAREKETE-SANCIDAN DİRİLİŞE: “3 MAYIS”

“CHP saltanatının bütün vicdanlara, bütün kafalara, bütün midelere musallat olduğu bir devir… İlkokullardan üniversitelere kadar Allahsız ve ahlaksız bir rejimi, Bolşevizm’i, inkılâpçılık perdesi altında yerleştirmek, hür ve müstakil Türkiye’yi Rus canavarına tes...

MHP VE LİDER ÜLKE TÜRKİYE VİZYONU

MHP VE LİDER ÜLKE TÜRKİYE VİZYONU

 “Buluşma yerimiz ne doğudur, ne batıdır, ne kuzeydir, ne güneydir. Buluşma yerimiz Büyük Türkiye’dir. Buluşma noktamız Türk’ün kafası, Türk’ün kalbi, Türk’ün imanı, Türk’ün cevher-i aslisidir.” Alparslan Türkeş Aynı göğe bakıp vatanını gören her bir insanımız Türk milletini...

BAŞBUĞ ALPASRLAN TÜRKEŞ’İN ARDINDAN

BAŞBUĞ ALPASRLAN TÜRKEŞ’İN ARDINDAN

4 Nisan 1997/”Ruh Hakkın, beden arzındır” Rahmetle… “Türk milleti içine kapanık, cihan ve insanlık bütünlüğünden tecrid edilmiş bir hayata hiç bir zaman iltifat etmemiş, cihanşümul bir hayatı kıtalar üzerinde cihan devletleri kurarak yüzyıllar boyu sürdüregelmiştir. …Buluşma yeri...

BAŞBUĞLARDAN BEYLERE YENİDEN DİRİLİŞİN ADI: SÖĞÜT

BAŞBUĞLARDAN BEYLERE YENİDEN DİRİLİŞİN ADI: SÖĞÜT

“Kartal yuvasıdır Söğüt’te burçlar, Devletin zırhıdır sınırda uçlar, Gazi Osmanlara zağlı kılıçlar, Yunus Emrelere söz verilmeli. … Rum ülkelerinde Oğuz nesline, Peygamber kavlince öz verilmeli.” Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU  Ertuğrul Gaziyi bağrında saklayan Söğüt, bir vat...