Sonsuz Türk

Ertugrul SUBASI - AİT TÜM YAZILAR
Bize Teşkilat Derler, Teşkilat-ı Alayız

Bize Teşkilat Derler, Teşkilat-ı Alayız

Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman nuruyla dolduran, aklımızı ve şuurumuzu kendi çizgisinde yoğuran, Yüce Allah’ın adıyla, Şanlı Peygamber’in ardında, ehli sünnet bilincinde Türk İslam ülküsüne iman eden, kavgası Türklük olan gönüllere selam olsun. İdrak ettiğimiz her g...

Makyavelist Bataklığın Sakinleri

Makyavelist Bataklığın Sakinleri

Makyavelizm ;İtalyan düşünür Machıevelli’nin ileri sürdüğü; “Amaca ulaşmak için, her yolun mubah olduğunu beyan eden düşünce sistemidir” amaca ulaşmak için, her türlü yolun denenmesi gerektiğini, her türlü alçaklığın yapılması gerektiğini, her türlü maddeci akımın uygulanması ger...

DERDİ TÜRK MİLLETİ OLANIN KARŞISINDA İYİ-MARKSİST-SOL OLURMUŞ

DERDİ TÜRK MİLLETİ OLANIN KARŞISINDA İYİ-MARKSİST-SOL OLURMUŞ

Birileri haykırıyor “Mücadelemiz son kaleme” kadardır diyor. Mücadelelerini bu şekilde dile getiriyor. Mücadelelerine koydukları bir isim var aslında, bu isim şu ki “Her ne pahasına olursa olsun, Cumhur İttifakının her kararına, bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi’nin attığı her ...

TÜRK MİLLİ DURUŞU ve GÜNÜMÜZ

TÜRK MİLLİ DURUŞU ve GÜNÜMÜZ

Milli olmak, mensup olduğu milletin değerlerini yaşayıp ve yaşatmak dahilinde; politikaların ve yaptırımların seyrinde, aynı duruşu sergilemektir. Milli olmak, mensubiyetinde bulunduğu milletin kültürel coğrafyasını tahrip etmeye müsaade etmeden, o coğrafya üzerinde kızıl emperya...

ANASI DURSUN DEMİŞ! DURMAZ GİDER ÖNKUZU!

ANASI DURSUN DEMİŞ! DURMAZ GİDER ÖNKUZU!

Türk İslam Ülkücülüğü; bir söylem ve sloganlaştırılmış bir halden ibaret değildir. Ülkücü Hareket klişelerin ötesinde, hakikatin içinde yoğrulan; Allah Vatan ve Millet yolunda, mücadele azminden zerre taviz vermeyen bir mihenk taşıdır. İdealist bir “Avuç” aşığın, aşkları ile olan...

MOBBİNG ARSIZLIK VE AHLAKSIZLIKTIR

MOBBİNG ARSIZLIK VE AHLAKSIZLIKTIR

Mobbing, iş yerinde çalışanlar tarafından bir başka kişi veya kişilere karşı uygulanan “Baskı” şeklidir. Emperyalist bir yapının ürünü olan Mobbing; zayıf halkayı veya istenmeyen halkaya karşı yapılan “Psikolojik baskı” yöntemi ile  yapılan ahlak ve etik değerlere uymayan  güçlü ...

TANRI DAĞININ ÇOCUKLARININ KARŞISINDAKİ MEZOPOTAMYA SIÇANLARI

TANRI DAĞININ ÇOCUKLARININ KARŞISINDAKİ MEZOPOTAMYA SIÇANLARI

Türkçülük; Yüce Türk Milletini, muasır medeniyet seviyesine yükseltmek ve Türk için, Türk’e göre, Türk tarafından olması gerektiğini beyan eden bizi ayakta tutan kudrettir. Türklük şuuru geçmişinden kopmadan, geleceğine yön tayin etme arzu ve hassasiyetidir. Türk Milletinin Acund...

AÇIK İHTARIMDIR

AÇIK İHTARIMDIR

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yönetimin biçimi, rejimi Cumhuriyettir. Anayasa sabit olunan yasalar çerçevesinde herkesin bu hükme uyması ve itaat etmesi zorunludur. Rejime karşı baş kaldıran bozguncu kepazelerden ziyade, birde Ülkemizde alt yapı sorunumuz vardır. Bu alt yapı ola...

Haçlı Sürüsü ve Yandaşları

Haçlı Sürüsü ve Yandaşları

Ya Hak! ismi ile cezp eyleyerek geldik “Yıkık düzenlerin” ortasına. Sorgular, zulümler, işkenceler, fişlemeler, sürgünler… Hepsi mukaddes bildiğimiz Vatan toprağında; kızıl çizmeler gezmesin, hilal ebediyen dalgalansın Bozkurtların önderliğinde. Haçlı kefereleri 1944 de ne ...

DESTANLAŞAN ÜLKÜCÜ HAREKET VE KAHPE 12 EYLÜL

DESTANLAŞAN ÜLKÜCÜ HAREKET VE KAHPE 12 EYLÜL

Destanlaşan Ülkücü hareket; Türklüğün gurur ve şuuru ile İslam’ın ahlak ve faziletini yol bilerek bu uğurda hareket eden Turan mücahitlerinin teşkilatıdır. Hilal ile haçlı kavgasında; Hilal için can veren, baş veren, BAŞ EĞMEYEN bir destandır Ülkücü Hareket. 1944 de tabutlukta, k...